• Planujemy szczegółowo nasze działania budujemy zespół oraz rozpoczynamy procedurę przetargową na grę
  • Poznajemy gry środowiskowe, w tym także wykorzystywane do adaptacji do zmian klimatu