• Poznajemy w różnych krajach dobrze zmotywowane społeczności lokalne do podejmowania działań na rzecz adaptacji do zmiany klimatu
  • Przygotowujemy formularze badawcze do zbierania informacji o rozwiązaniach sprzyjających adaptacji do zmiany klimatu – naszą podstawę badań terenowych
  • Dokumentujemy na wyjeździe studialnym najlepsze rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu w osiedlach mieszkaniowych w Paryżu – VI 2022
  • Dokumentujemy na wyjeździe studialnym najlepsze rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu w osiedlach mieszkaniowych w Oslo – Kopenhagi -Malmö – VI 2022
  • I spotkanie konsorcjum – Oslo, Norwegia 24.06.2022 – W pierwszym spotkaniu konsorcjum CoAdapt w Oslo uczestniczyło 10 naukowców z Polski i 3 naukowców norweskich. Spotkanie odbyło się w nowym budynku Uniwersytetu OsloMet Pilestredet 35. Omawialiśmy wstępne elementy gry oraz zestaw informacji konieczny do I Etapu jej projektowania