• Dokumentujemy na wyjeździe studialnym najlepsze rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu w osiedlach mieszkaniowych w Nowym Jorku, Bostonie, Waszyngtonie IX 2022
  • Rozpoczynamy prace nad projektem tzw. grę poważnej pomagającej w podejmowaniu decyzji dotyczących adaptacji do zmiany klimatu – prowadzimy liczne spotkania on-line i na żywo w podzespołach i w dużym zespole – dyskutując i analizując, które z badanych wcześniej najlepszych praktyk, będą najkorzystniejsze do zastosowania w polskich osiedlach
  • Rozwijamy współpracę z miastem stołecznym Warszawa – podpisujemy umowę o współpracy,. Pierwsze spotkanie CoAdapt z urzędnikami miasta odbyło się 17.08.2022.
  • Przygotowujemy pierwszy artykuł naukowy z badań zrealizowanych w ramach projektu