• Trwają prace nad projektowaniem gry – liczne  spotkania on-line i na żywo w podzespołach: środowiskowym, przestrzennym i społecznym, a także w dużym zespole – poszukujemy i analizujemy możliwe do zastosowania algorytmy transformujące informacje o warunkach środowiskowych i zmianach ekspozycji na zmiany klimatu poprzez zastosowanie różnych rozwiązań – głównie tzw. rozwiązań opartych na naturze – czyli co zmieni w osiedlu ogród deszczowy lub duże drzewo – takich rozwiązań mamy przeszło 40.
  • II spotkanie konsorcjum – Kociszewo koło Warszawy, 9-11.12 . W spotkaniu w ośrodku konferencyjnym SGGW w Kociszewie uczestniczyło 18 osób w tym 2 z Norwegii i 16 z Polski. Spotkanie miało charakter warsztatowy. W ramach warsztatów projektowych pracowaliśmy nad ostateczną wersją algorytmów dla wszystkich stosowanych w ramach gry rozwiąząń opartych na naturze. Jednocześnie dyskutujemy o  układzie i zawartości gry.
  • Składamy wniosek do NCBiR o dołączenie do naszego zespołu naukowczyni z Ukrainy, która zajmuje się produkcją energii w biogazowniach z odpadów organicznych – będziemy sprawdzać na ile taka technologia sprawdziłaby się w polskich i ukraińskich osiedlach mieszkaniowych jako element łagodzący zmiany klimatu – działania związane  ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.  
  • Poszukujemy osiedli mieszkaniowych w Warszawie do testowania gry. Działamy dwutorowo wykorzystując nasze doświadczenia w badaniach, które prowadzimy od wielu lat na terenie miasta Warszawy m.in. w zakresie zielonej infrastruktury i analiz środowiskowych  jak również wykorzystując dobrą znajomość urzędników miejskich w zakresie nie tylko ekspozycji na zmianę klimatu, ale także uwarunkowań społecznych osiedli mieszkaniowych. Odbywają się pierwsze wizje terenowe – choć trudno pracuje się poza sezonem wegetacyjnym.
  • II spotkanie z urzędnikami miejskimi miasta stołecznego Warszawy pozwala nam ustalić listę wstępnie wyłonionych 18 osiedli, które poddamy anlizom – docelowo do testowania będzie ich 6.