• Przeprowadzamy szczegółową analizę 18 osiedli mieszkaniowych wraz z wizją lokalną – w specjalnych formularzach gromadzimy informacje. Dane terenowe uzupełniamy na podstawie środowiskowych baz danych. 
  • Pracujemy w podzespołach nad algorytmami i scenariuszami wykorzystywanymi w grze.
  • Rozpoczynamy pracę nad narzędziem edukacyjnym, które będzie częścią gry –  tak, aby poprzez granie mieszkańcy mogli poznać jakie rozwiązania mogą wdrożyć w osiedlu mieszkaniowym
  • Przygotowujemy podsumowanie prac zrealizowanych w ramach projektu w 2022 roku