• Raport z naszych działań za 2022 rok jest już gotowy, jest elementem spotkania ewaluacyjnego naszego projektu
  • W ramach długiej procedury przetargowej wybraliśmy wykonawcę gry – jest to firma eMedway z Poznania z dużym doświadczeniem w aplikacjach komputerowych i grach
  • Rozpoczynamy pracę projektową z firmą projektującą grę – już za miesiąc spodziewamy się Koncepcji gry odnośnie założonych przez nas funkcjonalności
  • Na podstawie przeprowadzonych analiz wybraliśmy 8 osiedli do testowania – 6 testowych oraz 2 rezerwowe. Są to bardzo różne osiedla pod względem wieku, struktury zabudowy (wielkość i układ budynków), pokrycia terenu w tym udziału terenów pokrytych roślinnością oraz nawierzchniami nieprzepuszczalnymi dla wody opadowej, ekspozycji na miejską wyspę ciepła i wielu innych czynników.   
  • Przygotowujemy kolejne zgłoszenia na konferencje naukowe