Budujemy zespół w oparciu o cztery ośrodki naukowe dwa polskie (SGGW i UW) oraz dwa norweskie (WNRI i OsloMet). Rozpoczynamy procedurę przetargową na grę komputerową, której celem jest zmotywowanie mieszkańców do podejmowania działań proadaptacyjnych w osiedlu mieszkaniowym.
Poznajemy gry środowiskowe, w tym także wykorzystywane do adaptacji do zmian klimatu (tu link: Naszym źródłem inspiracji jest “The Environmental Game Design Playbook”:

https://igda-website.s3.us-east-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/04/06100719/EnvironmentalGameDesignPlaybook_Alpha_Release_Adj.pdf