Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu – przykłady dobrych praktyk