Zapraszamy do poznania osiedli wybranych jako osiedla modelowe, już dobrze zaadoptowane do zmiany klimatu – nie tylko zagraniczne ale tez polskie przykłady. Niech posłużą jako dobre praktyki. Nie zapobiegniemy wielu niekorzystnym zjawiskom w 21 wieku związanymi ze zmianą klimatu, ale możemy się lepiej na nie przygotować i przeprojektować nasze osiedla.
Prezentujemy rozwiązania z różnych miast, które przynoszą wiele korzyści, sprawdziły się i mogą być inspiracją dla innych. Jednym z wielu pokazanych na posterach rozwiązań są działania poprawiające zagospodarowanie na miejscu wód opadowych. Jednocześnie poprawiają się warunki środowiskowe drzew, które w miastach cierpią na niedobór wody, a przy okazji ogranicza się koszty ich utrzymania w tym podlewania. Ogrody deszczowe zapobiegają podtopieniom ulic i osiedli, zwiększają liczbę siedlisk motyli i ptaków. Wiele przykładów pokazuje też, że zmienia się estetyka projektowanej zieleni – zieleń jest wielofunkcyjna, ma nie tylko cieszyć oko, ale pracować, dostarczać korzyści, być tańsza w utrzymaniu, wspierać bioróżnorodność i być odporna na zmieniające się warunki. Dziś inaczej podchodzimy do zasad utrzymania zieleni, pojawiają się dziko rosnące gatunki roślin traktowane dotychczas nieco lekceważąco. Podobny efekt synergii przynoszą inne rozwiązania oparte na przyrodzie (Nature-Based Solutions). Filip Springer pisał, że kryzys ekologiczny i klimatyczny jest kryzysem wyobraźni. W tym kontekście konieczne jest poznanie przykładów dobrych praktyk – osiedli już dobrze zaadaptowanych do zmiany klimatu, gdzie wprowadzono pionierskie rozwiązania.