Projektowana gra

Pobierz grę

Projektowana gra komputerowa i planszowa będzie testowana na terenie warszawskich osiedli. Jej celem będzie zwiększenie świadomości lokalnych społeczności na temat zmian klimatycznych oraz, poprzez prezentację możliwych działań, edukacja w zakresie adaptacji przestrzeni miejskich. W grze znajdą się mapy wybranych osiedli uzupełnione o dane środowiskowe takie jak: temperatura, opady deszczu, zanieczyszczenia. Środowisko gry umożliwi graczom odkrywanie przyszłych scenariuszy i próby pewnych działań ukierunkowanych na dostosowanie otoczenia do zmian klimatycznych. Przykładami starań, które można osadzić w grze jest: założenie ogrodu deszczowego służącego retencji wody opadowej w czasie ulewnych deszczy, instalacja paneli fotowoltaicznych pozwalających na zmniejszenie zużycia paliw kopalnianych, sadzenie drzew w celu redukcji miejskiej wyspy ciepła. Naszym źródłem inspiracji jest “The Environmental Game Design Playbook”:

https://igda-website.s3.us-east-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/04/06100719/EnvironmentalGameDesignPlaybook_Alpha_Release_Adj.pdf