CoAdapt Communities for Climate Change Action

Celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi służących działaniom adaptacyjnym do zmian klimatycznych poprzez zaangażowanie społeczności miejskich.

Do realizacji tego celu służyć ma tzw. gra edukacyjna w formie komputerowej gry strategicznej – ten rodzaj gier uważny jest za skuteczne narzędzie edukacyjne przygotowujące społeczeństwo na zmiany klimatyczne.

Gry strategiczne są również uznawane za jedne ze skutecznych narzędzi motywujących oraz edukujących w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu. Projektowana przez nasz interdyscyplinarny oraz międzynarodowy zespół gra, pozwoli mieszkańcom miast na przekształcanie swojej najbliższej okolicy w kierunku adaptacji do zmian klimatycznych oraz łagodzenia skutków zmian klimatycznych. 

Aktualności i materiały

Gra

W ramach projektu zostanie przygotowana gra komputerowa przygotowująca społeczeństwo na zmiany klimatyczne.

Mapa

Aktywna mapa internetowa, gdzie będą zamieszczane informacje na temat bieżących badań w miastach na całym świecie oraz będą zaznaczane dobre przykłady praktyk związanych z implementacja rozwiązań NBS w przestrzeniach miast.

Kontakt

Osoby zaangażowane w projekt oraz dane kontaktowe.