CoAdapt – Communities for Climate Change Action

Działania społeczności lokalnych na rzecz adaptacji do zmiany klimatu

Głównym celem projektu Co-Adapt jest zmotywowanie społeczności lokalnych do podejmowania działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w ich otoczeniu – w osiedlach mieszkaniowych. Chcielibyśmy zmotywować mieszkańców do zmiany zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wykorzystując tzw. poważną grę, czyli grę pomagającą w podjęciu decyzji jak najlepiej dostosować się do zmiany klimatu. W konsekwencji takie działania na rzecz adaptacji poprawiają jakość życia mieszkańców w skali osiedla jak i całego miasta.

Projekt CoAdapt powstał w czasie warsztatów IdeaLab “‘Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania” organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako operatora programu “Badania stosowane” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Celem tych działań było wypracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych pomysłów na projekty badawcze dotyczące usług i rozwiązań dla miast w 2040 r.

Aktualności

Gra

W ramach projektu zostanie przygotowana gra komputerowa przygotowująca społeczeństwo na zmiany klimatyczne.

Mapa

Aktywna mapa internetowa, gdzie będą zamieszczane informacje na temat bieżących badań w miastach na całym świecie oraz będą zaznaczane dobre przykłady praktyk związanych z implementacja rozwiązań NBS w przestrzeniach miast.

Kontakt

Osoby zaangażowane w projekt oraz dane kontaktowe.