W dniach 7-10.03 zespół CoAdapt realizował wyjazd studialny do Tromso w Norwegii. Celem wyjazdu była intensywna współpraca zespołu nad wynikami projektu, wykorzystanie analizy dobrych praktyk jako elementu motywującego do podejmowania działań na rzecz adaptacji do zmiany klimatu, przygotowanie publikacji podsumowujących badania oraz dyskusja dotycząca ostatniej fazy testowania gry “Osiedle z klimatem” – głównego produktu projektu. W spotkaniu wzięło udział 17 osób w tym 3 online. Dwoje reprezentantów partnerów norweskich i 15 reprezentantów partnerów polskich. Tromso powitało nas dwu metrowymi zaspami śniegu i zorzą polarną.