CoAdapt – Communities for Climate Change Action

Działania społeczności lokalnych na rzecz adaptacji do zmiany klimatu

Głównym celem projektu Co-Adapt jest zmotywowanie społeczności lokalnych do podejmowania działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w ich otoczeniu – w osiedlach mieszkaniowych. Chcielibyśmy zmotywować mieszkańców do zmiany zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wykorzystując tzw. poważną grę, czyli grę pomagającą w podjęciu decyzji jak najlepiej dostosować się do zmiany klimatu. W konsekwencji takie działania na rzecz adaptacji poprawiają jakość życia mieszkańców w skali osiedla jak i całego miasta.

Projekt CoAdapt powstał w czasie warsztatów IdeaLab “‘Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania” organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako operatora programu “Badania stosowane” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Celem tych działań było wypracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych pomysłów na projekty badawcze dotyczące usług i rozwiązań dla miast w 2040 r.

Aktualności

Game

As part of the project, a computer game will be produced to prepare the society for climate change.

Map

An active internet map, where information on current research in cities around the world will be posted and good examples of practices related to the implementation of NBS solutions in city spaces will be highlighted.

Contact

People involved in the project and contact details.