tytuł projektu:

Działania społeczności lokalnych na rzecz adaptacji do zmiany klimatu

Celem projektu CoAdapt jest projekt i wykonanie gry symulacyjnej “Osiedle z klimatem”, pomagającej w podjęciu decyzji jak najlepiej dostosować osiedle mieszkaniowe do zmian klimatu. Chcemy zmotywować mieszkańców do zmiany zagospodarowania ich otoczenia i do podejmowania działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu wykorzystując w tym celu tzw. poważną grę.

Mamy nadzieję, że tak zaprojektowane narzędzie – gra „Osiedle z klimatem” – przyczyni się do zwiększenia świadomości środowiskowej, a w konsekwencji poprawi jakość życia mieszkańców w skali nie tylko osiedla ale i całego miasta.

Grę „Osiedle z klimatem” projektujemy w wersji planszowej i komputerowej, a pole gry stanowi osiedle mieszkaniowe wskazane przez gracza. Na obszarze osiedla można podejmować działania proadaptacyjne, służące minimalizowaniu negatywnych skutków zmiany klimatu, od rozwiązań służących poprawie mikroklimatu po zagospodarowanie wód opadowych. Ponadto gra umożliwia weryfikację skuteczności wybranych rozwiązań, czy zmniejszyliśmy temperaturę, poprawiliśmy jakość powietrza oraz ile przechwyciliśmy wody opadowej.

Projekt CoAdapt powstał w czasie warsztatów IdeaLab “‘Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania” organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako operatora programu “Badania stosowane” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Celem tych działań było wypracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych pomysłów na projekty badawcze dotyczące usług i rozwiązań dla miast w 2040 r.