Rozpoczynamy kampanię informacyjną w osiedlach mieszkaniowych – pojawiają się tablice informacyjne oraz plakaty wprowadzające do naszych działań – pikników osiedlowych i spacerów do osiedli dobrze zaadoptowanych do zmian klimatu.

Zapraszamy mieszkańców na cykl spacerów do osiedli dobrze zaadoptowanych do zmian klimatu w Warszawie – pierwszy spacer (22.09) przeprowadzamy z urzędnikami miasta stołecznego Warszawy i administratorami naszych osiedli