Przeprowadziliśmy warsztaty w warszawskich osiedlach mieszkaniowych. Ogółem w warsztatach wzięło udział przeszło 80 osób. W każdym z osiedli spotkaliśmy się dwukrotnie z mieszkańcami i rozgrywaliśmy planszową wersję gry „Osiedle z klimatem”.

Mieszkańcy aktywnie włączyli się do podejmowania działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Jako rozwiązania wskazywano konieczność ochłodzenia terenu poprzez zwiększenie zacienienia, zwiększenie nasadzeń roślinnych oraz lokalne gromadzenie deszczówki w beczkach czy ogrodach deszczowych. Obok środowiskowych korzyści – poprawy mikroklimatu czy spowolnienia odpływu wód opadowych mieszkańcy zwracali uwagę na społeczne funkcje rozwiązań proadaptacyjnych wprowadzając sady osiedlowe, ogrody warzywne w pojemnikach lub gruncie.