Dla mediów

Projekt CoAdapt – „Communities for Climate Change Action”„Działania społeczności lokalnych na rzecz adaptacji do zmiany klimatu” – korzysta z dofinansowania tzw. Grantów Norweskich w ramach funduszy EOG. Z polskiej strony operatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Polskich partnerów projektu reprezentują naukowcy z czołowych warszawskich uczelni i instytucji naukowych: SGGW (Katedra Architektury Krajobrazu) oraz Uniwersytetu Warszawskiego a współpracujemy również z naukowcami Politechniki Warszawskiej, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerzy norwescy to Zachodnio Norweski Instytut Badawczy (WNRI) i Uniwersytet w Oslo. Są to: architekci krajobrazu oraz geografowie w tym klimatolodzy, hydrolodzy i ekolodzy krajobrazu, a także dendrolog, zoolog inżynier środowiska oraz architekci, czyli wszyscy mający wpływ na kształtowanie środowiska w którym żyjemy, jak również socjologowie, informatycy i projektanci gier.

Celem projektu Co-Adapt jest projekt gry symulacyjnej „Osiedle z klimatem” motywującej społeczności lokalne do podejmowania działań na rzecz adaptacji do zmiany klimatu w ich najbliższym otoczeniu – w osiedlach mieszkaniowych.

Problem zmiany klimatu dotyczy nas wszystkich, ale szczególnie silnie mieszkańców miast i miasteczek, gdzie ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak fale upałów, deszcze nawalne czy okresy suszy są szczególnie dotkliwe. W skali globalnej trudno podjąć skuteczne działania przeciwdziałające takim zmianom w pojedynkę czy grupie sąsiedzkiej, co innego w skali lokalnej. Na obszarze osiedla można wprowadzać rozwiązania proadaptacyjne, służące minimalizowaniu negatywnych skutków zmiany klimatu, od takich, które służą poprawie mikroklimatu po zagospodarowanie wód opadowych.
Poważne gry są coraz częściej stosowanymi narzędziami do wspomagania w podejmowaniu decyzji.

Gra „Osiedle z klimatem” została zaprojektowana w taki sposób aby najlepiej dostosować otoczenie miejsca zamieszkania do zmiany klimatu. Możemy wprowadzać różne rozwiązania (w sumie 40) m.in.: ogrody deszczowe, niecki chłonne, pnącza, drzewa, łąki kwietne, a specjalne algorytmy pozwalają zweryfikować skuteczność wybranych w osiedlu rozwiązań i sprawdzić czy zmniejszyliśmy temperaturę powietrza, poprawiliśmy jakość powietrza, ile przechwyciliśmy wody opadowej, a jednocześnie czy nasze propozycje będą sprzyjały bioróżnorodności oraz czy będą oszczędne w użytkowaniu. Każde rozwiązanie jest odrębnie opisane. Gra była testowana także przez naukowców norweskich.

Gra „Osiedle z klimatem” została zaprojektowana w wersji planszowej i komputerowej w taki sposób aby grać na swoim osiedlu mieszkaniowym. Planszę gry stanowi realne osiedle wybrane przez gracza, a w wersji komputerowej gracz wskazuje osiedle na mapie.

Testowanie gry
W ramach projektu podjęto współpracę z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy w 2022 r. tak aby wspólnie przetestować grę „Osiedle z Klimatem” na 6 różnych warszawskich osiedlach. W warsztatach z udziałem mieszkańców, ekspertów i ekspertek z warszawskich uczelniach wzięło udział prawie 80 uczestników, wśród nich mieszkańcy, lokalni liderzy i liderki, społecznicy a nawet „partyzanci ogrodniczy”. Gra edukacyjna okazała się skutecznym narzędziem konsultacji różnych pokoleń mieszkańców, wsłuchanie się ich potrzeby i dyskusji w konsultacji z ekspertami, jakie działania są realne do wdrożenia i jakie są ich korzyści klimatyczno-środowiskowe i społeczne. Mieszkańcy grali na terenie swoich osiedli obserwując jak wprowadzane zmiany wpływają na jakość przestrzeni osiedlowej. Celem warsztatów, spotkań z mieszkańcami, wspólnych spacerów było wypracowanie rozwiązań proadaptacyjnych, które pozwolą lepiej przystosować się osiedlom i mieszkańcom do zmieniającego się klimatu i zjawisk ekstremalnych (susza, wysokie temperatury latem, noce tropikalne albo nawałnicowe opady). 

Już za kilka tygodni gra będzie dostępna online dla mieszkańców całej Polski.