Opis: Nowa inwestycja mieszkaniowa realizowana od roku 2000. Obszar wielofunkcyjny (znajdują się tu: mieszkania, biura, obiekty przemysłowe, sklepy oraz obiekty użyteczności publicznej usytuowane wokół parku miejskiego stanowiącego serce osiedla). Dzielnica zaprojektowana według zasad zrównoważonego rozwoju, z zabudową posiadającą certyfikacje potwierdzającą jej energooszczędność. Istotne – ponowne zintegrowanie przestrzeni miejskiej z Sekwaną.

Proces: Inwestycja w ramach procesu rewitalizacji terenów poprzemysłowych – doków Saint-Ouen

Społeczność: Zakłada się, iż docelowo w dzielnicy będzie mieszkać: 100 000 osób, pracować: 5000 osób. Dzielnica zróżnicowana etnicznie, kulturowo, społecznie i ekonomicznie. Obecnie, miasto prowadzi politykę tzw. przywracania równowagi między socjalnym budownictwem czynszowym (30% zasobów) – a mieszkalnictwem prywatnym.

Zastosowane narzędzia NBS: Centrum osiedla stanowi park miejski – składa się z trawnika – 2 hektary i łąki o powierzchni 11.000 m², posadzono tu ponad sto gatunków drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych. Wybór gatunków roślin opiera się na tzw. 4 strefach miejsca: środowiska wodnego, środowiska zacienionego, środowiska suchego i środowiska antropogenicznego. Na budynkach zainstalowano zielone dachy mające funkcje: retencji wody deszczowej, izolacyjne oraz zwiększające bioróżnorodność.  Woda zbierana jest systemami dachowo-tarasowymi, poprzez zielone podwórka, a następnie odprowadzana jest na poziomie ulicy (bioswales, rain garden) i gromadzona w zbiornikach retencyjnych. Cześć wody jest zbierana i wykorzystywania do podlewania roślinności. W zbiorniku retencyjnym znajdującym się wewnątrz parku zbierana woda deszczowa jest oczyszczana, przez systemy roślinne. Jest również wykorzystywana do podlewania roślinności znajdującej się w parku, a jej nadmiar odprowadzany jest do rzeki. Ważnym elementem parku są ogrody społeczościowe uprawiane przez lokalną społeczność.

Opracowane przez UW – badania (kwiecień/maj 2022 r. Paryż)