Jules należy do wspólnoty intencjonalnej Twin Oaks, zlokalizowanej w amerykańskim stanie Wirginia. Członkowie wspólnot intencjonalnych decydują się wieść razem życie oparte na wspólnych wartościach lub ideach, a wśród najistotniejszych elementów ich łączących często przewija się ekologia i współpraca. Wspólnota Twin Oaks została powołana do życia około 1967 r. i jest jednym z najstarszych eksperymentów społecznych tego typu na świecie. Społeczność posiada własny ustrój społeczno-gospodarczy, który w największym możliwym stopniu ma gwarantować równość wszystkim jej członkom.  Funkcje kierownicze są obsadzane dobrowolnie, a osoby na stanowiskach liderów regularnie się zmieniają.

Dbałość o środowisko znajduje swoje praktyczne odzwierciedlenie w szeregu różnych eksperymentów. Prowadząc gospodarstwo, członkowie wspólnoty równo dzielą się wszystkimi zasobami. Dzięki temu znacznie ograniczają swój ślad węglowy, wzmacniając przy tym swoją odporność w czasach kryzysu lub silnych zmian społecznych lub gospodarczych. Ustrój polityczny bazuje na eksperymentalnej formie demokracji bezpośredniej i pozwala wspólnocie zachować dużą elastyczność i odporność w trudniejszych okresach kryzysu. Członkowie wspólnoty uprawiają na przykład stare odmiany roślin, eksperymentując jednocześnie z siewami, które są najbardziej odporne na zmiany klimatyczne. Wykorzystują przy tym takie sposoby upraw, których wpływ na środowisko jest minimalny, a czasem stosują także metody regeneracyjne.  Za pomocą paneli słonecznych wspólnota generuje i odprowadza do sieci energię elektryczną.

Dla Jules bycie częścią wspólnoty oznaczało nabycie wiele nowych umiejętności, a także znaczne poszerzenie wiedzy na temat bioróżnorodności regionu i funkcjonowania w charakterze obywatela-badacza. Ważną motywacją do prac było dla Jules także zainteresowanie mykologią, czyli nauką o grzybach. Ten obszar zainteresowań stał się dla Jules czymś więcej niż tylko hobby – od jakiegoś czasu zajmuje się zawodowo tworzeniem raportów dotyczących bioróżnorodności oraz prowadzi zajęcia edukacyjne w formie warsztatów, a także aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jednym z odkryć Jules w trakcie prowadzonych badań była obserwacja, że niektóre gatunki szkodników przemieszczają się na północ kraju w związku ze zmianami klimatycznymi i falami upałów, których dotąd nie odnotowywano w obszarach tak wysuniętych na północ. Tego rodzaju badanie w sposób fundamentalny przyczynia się do zrozumienia złożoności zmian klimatycznych, które obserwujemy wokół nas, a które nadal pozostają nieodkryte i w dużej mierze niezbadane. Efekt motyla, jaki się z tym wiąże, może mieć destrukcyjny wpływ na bioróżnorodność i oddziaływać na takie obszary jak bezpieczeństwo żywności. Zwiększając zaangażowanie obywateli, możemy zgromadzić większy zbiór danych, aby zwiększać swoją świadomość oraz budować odporność na zmiany klimatyczne.

Opracowane przez Western Norway Research Institute