Opis: Jeden z największych, zrealizowanych w ostatnich latach, projekt przebudowy przestrzeni miejskiej w Paryżu, mający na celu zintegrowanie przestrzeni izolowanej od wielu lat od centrum miasta. Całość osiedla zajmuje 54 ha, w jego centrum znajduje się 10 ha park miejski. Jest to  obszar wielofunkcyjny (znajdują się tu: mieszkania, biura, obiekty przemysłowe, sklepy oraz obiekty użyteczności publicznej). Eko-dzielnica z certyfikatem ÉcoQuartier Stage 4 – z zabudową posiadającą certyfikację potwierdzającą jej energooszczędność (projektowane według zasad architektury  bioklimatycznej, zastosowano tu bardzo dobrą izolację budynków – uzyskano obniżenie zapotrzebowania na ogrzewanie do 15 kWh/mkw./rok, wykorzystuje się tu energię geotermalną oraz pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej).

Proces: Inwestycja w ramach procesu rewitalizacji terenów poprzemysłowych – na bocznicy kolejowej Saint-Lazare.

Społeczność: Zakłada się, iż docelowo w dzielnicy będzie mieszkać: 7 500 osób, pracować: 12 700 osób. Dzielnica zróżnicowana etnicznie, kulturowo, społecznie i ekonomicznie. Obecnie miasto prowadzi politykę tzw. przywracania równowagi między socjalnym budownictwem czynszowym  – a mieszkalnictwem prywatnym – stąd znajduje się tu: 50% mieszkań socjalnych, 30% mieszkań komercyjnych, 20% mieszkań na wynajem .

Zastosowane narzędzia NBS: Zieleń między budynkami – o pow. 6 500 mkw., zieleń na dachach – o pow. 26 000 mkw., oraz Park Martina Lutera Kinga (10 ha) – będący centrum osiedla. Park składa się z dwóch części, jego środek przecina istniejąca linia kolejowa, aby przejść na drugą stronę założenia – należy skorzystać z rampy. Centrum parku stanowi zbiornik wodny (służący retencji wody deszczowej, specjalne tarasy znajdujące się na jego obwodzie, porośnie są trzciną, która ją oczyszcza). Park podzielony jest na strefy: (ciała – sport i rekreacja,  pór roku oraz wody). Retencjonowaną wodę wykorzystuje się m.in. do podlewania roślin, jej nadmiar swobodnie infiltruje do ziemi dzięki rozbudowanemu systemowi bioswales i ogrodom deszczowym. W parku mamy dużą ilość roślinności zaprojektowanej wielowarstwowo, przy wykorzystaniu gatunków rodzimych, znajdują się tu również drzewa owocowe – co ma sprzyjać zasiedlającym tę przestrzeń zwierzętom. W parku znajduje się również niewielki ogród społecznościowy.

Opracowane przez UW – badania (kwiecień/maj 2022 r. Paryż)

www.parisetmatropole-amengement.fr