Opis: De Gamles By,  to kompleks składający się z domów dla seniorów znajdujący się w historycznej części Kopenhagi. Mieści się tu również dom opieki miejskiej, a także system ogrodów miejskich oraz niewielki park. 

Proces: adaptacja przestrzeni miejskich do zmian klimatycznych, ochrona przed lokalnymi podtopieniami.

Społeczność: Dzielnica zróżnicowana etnicznie, kulturowo, społecznie i ekonomicznie – obiekty przeznaczone dla seniorów.

Zastosowane narzędzia NBS: Wzdłuż wewnętrznych dróg kompleksu – zainstalowano system do zbierania wody deszczowej – bioswales, a w wewnętrznych dziedzińcach wzdłuż podłużnych pawilonów – umieszczono ogrody deszczowe oraz ogrody społecznościowe. Pomiędzy opisywanym osiedlem a nowymi obiektami oświatowymi, znajdującymi się na jego tyłach, zaprojektowano niewielki park miejski, znajdują się tu zarówno przestrzenie dla rekreacji aktywnej, dla seniorów, jak i młodzieży (integracja międzypokoleniowa) – natomiast na rozległych trawnikach zbudowano trawiaste baseny retencyjne. Zadbano tu również o bioróżnorodność, w przestrzeni tej umieszczono liczne kłody drewna stanowiące siedliska dla owadów.

Opracowane przez UW – badania ( czerwiec 2022 r. Kopenhaga)