Opis: Dawniej na tym obszarze znajdował się szpital Herold, dzisiaj został on zabudowany budynkami mieszkaniowymi z przeznaczeniem socjalnym, gdzie  centrum stanowi ogród społecznościowy. Jest to zabudowa bioklimatyczna, o dobrze dobranej izolacji (podwójna fasada), wyposażona w system recyklingu wody deszczowej, wykonana z materiałów naturalnych. Co istotne – ponowne zintegrowano przestrzeń miejską.

Proces: Inwestycja w ramach procesu rewitalizacji terenów poszpitalnych (program rewitalizacji miasta z 2012 roku)– dawniej w tym miejscu znajdował się szpital Herold.

Społeczność: Dzielnica zróżnicowana etnicznie, kulturowo, społecznie i ekonomicznie. Zabudowa mieszkaniowa powstała w 2009 roku – w całości przeznaczona została na mieszkania socjalne.

Zastosowane narzędzia NBS: Ogród społecznościowy powstał w roku 2012, ma powierzchnię 2800 m². Obiekt realizowany był przy wykorzystaniu procesu partycypacji społecznej, najważniejszym jego celem było stworzenie przestrzeni przeznaczonej na integrację społeczną oraz wykreowanie miejsc spotkań dla lokalnej społeczności. Ostatecznie powstały trzy ogrody partycypacyjne (tzw. wspólny ogród, ogród solidarnościowy oraz ogród międzypokoleniowy), przy których znajduje się niewielki plac zabaw oraz obiekty sportowe. Całością przestrzeni zajmuje się stowarzyszenie Debrouille Compage oraz Espaces, EHPAD Herold, a także szkoła Francis Ponge. Ogród jest bardzo zadbany i dostępny dla wszystkich chcących z niego skorzystać.  

Opracowane przez UW – badania (kwiecień/maj 2022 r. Paryż)

www.paris.fr