Opis: Nowa inwestycja budowlana, zlokalizowana pomiędzy modernistycznymi wielopiętrowymi budynkami mieszkalnymi, na osiedlu Gospel w 18 dzielnicy. W parterach nowej zabudowy  zarezerwowano miejsce służące utworzeniu  zróżnicowanych usług: – począwszy  od społecznych, handlowych, gastronomicznych – a skończywszy na publicznych. Sercem osiedla stać się ma park miejski wybudowany na terenach pokolejowych. Dzielnica zaprojektowana została według zasad zrównoważonego rozwoju, z zabudową posiadającą certyfikację potwierdzającą jej energooszczędność. Do jej budowy użyto również materiałów naturalnych (m.in. słomy do izolacji budynków). Orientacja budynków została zaproponowana w taki sposób, by jak najwięcej mieszkań miało widok na park. Co istotne – ponowne zintegrowanie dawnych obszarów kolejowych z miejską tkanką. Deweloper – Paris and Métropole Aménagement.

Proces: Inwestycja realizowana w ramach procesu rewitalizacji terenów pokolejowych – bocznicy kolejowej – Paris Nord Est.

Społeczność: Zakłada się, iż docelowo na nowo wybudowanym osiedlu znajdzie się 28 200 m2 niskoemisyjnych mieszkań oraz kompleks budynków szkolnych. Osiedle ma być zróżnicowane etnicznie, kulturowo, społecznie i ekonomicznie. Obecnie miasto prowadzi politykę tzw. przywracania równowagi między socjalnym budownictwem czynszowym (50% zasobów) – a mieszkalnictwem prywatnym. Lokalna społeczność uczestniczyła w planowaniu zmian, jakie zostały wprowadzone na opisywanym osiedlu.

Zastosowane narzędzia NBS: Centrum osiedla stanowi park (docelowo ma on mieć powierzchnię 6,5 ha) poprzez który dzielnica realizuje plan związany z poprawą bioklimatu miasta. Promowana jest tu bioróżnorodność, retencja wody deszczowej (znajdują się tu suche zbiorniki retencyjne, a także założono niewielki ogród deszczowy). Park jest ogólnodostępny z częścią sportową oraz miejscem sprzyjającym biernej rekreacji.   W parku zorganizowano również niewielki ogród społecznościowy.

Opracowane przez UW – badania (kwiecień/maj 2022 r. Paryż)