Opis: Teren ten przez 160 lat był zajmowany przez cukrownię Domino. Ta 11 hektarowa przestrzeń ma składać się – po ukończeniu rewitalizacji – z dwóch elementów: 6 ha parku zlokalizowanego przy nadbrzeżu East River, przeznaczonego dla społeczności North Williamsburg oraz zabudowy, na którą złoży się 700 tanich mieszkań (w czterech budynkach) oraz rewitalizacja Landmarked Refinery, gdzie docelowo mają znajdować się biura, a także tzw. przestrzeń kreatywna.  

Proces: rewitalizacja terenów poprzemysłowych, zachowanie dziedzictwa poprzemysłowego poprzez odnowę części historycznych obiektów budowlanych i inżynieryjnych (stworzenie ścieżki edukacyjnej „Artifact Walk”).   

Społeczność: z założenia ma być to miejsce integracji zróżnicowanych grup społecznych (w szczególności: przestrzeń integracji społeczności latynoskich, afroamerykańskich oraz chasydzkich). Projekt realizowany przy wsparciu – działań partycypacyjnych.

Zastosowane narzędzia NBS: Park znajdujący się wzdłuż nadbrzeża – pełni funkcję ochronną (element adaptacji miasta do zmian klimatycznych) przed huraganami i skutkami ponoszenia się poziomu oceanu – element tzw. miasta gąbki. Park w 43% porośnięty jest roślinnością (głównie rodzimą (formowaną dwuwarstwowo: drzewa + podszyt), aby maksymalnie spowolnić spływ powierzchniowy wody deszczowej. Materiał organiczny z parku jest kompostowany i zużywany ponownie do uprawy znajdujących się tu roślin. Park posiada certyfikat WEDG (Waterfront Edge Design Guidelines).

Opracowane przez UW – badania (sierpień 2022 r. Nowy Jork)

www.asla.com