Opis: Nowa dzielnica mieszkaniowa zastała ukończona w 2004 roku. Obecnie mieszka tu  2800 osób, 15 000 studentów, a pracuje 8 000 ludzi. Sercem osiedla jest park Gronningen, znajdujące się tu tereny zieleni zostały zaprojektowane w ramach działań partycypacyjnych. 

Proces: tworzenie nowej dzielnicy – nazwanej miejskim laboratorium. Dzielnicy samowystarczalnej oraz zrównoważonej, gdzie ważnym elementem jest poszanowanie przyrody. Wcześniej przestrzeń ta wykorzystywana była pod wysypisko śmieci (do lat 70 XX wieku).

Społeczność: przeważa społeczność młoda.

Zastosowane narzędzia NBS: Kanwą parku jest zbiornik wody ukształtowany w formie wijącego się strumienia, na jego osi znajdują się ogrody deszczowe, suche stawy retencyjne, łąki kwietne oraz tzw. oazy bioróżnorodności – miejsca przeznaczone dla owadów, ptaków i małych ssaków.

Opracowane przez UW – badania (czerwiec 2022 r. Kopenhaga)