Opis: Park miejski będący osią dla osiedli mieszkaniowych, które powstały na terenach poprzemysłowych, zajmowanych wcześniej do 2008 roku przez fabrykę tytoniu, linie energetyczne i nieużytki miejskie. Park jest również ważnym elementem we wdrażaniu nowej strategii miejskiej miasta Oslo – przekształcanie „miasta samochodowego – na miasto mieszkalne”. Proces finansowany jest przez deweloperów budujących nową zabudowę mieszkaniową.

Proces: rewitalizacja terenów poprzemysłowych, zachowanie dziedzictwa poprzemysłowego poprzez wyeksponowanie komina fabrycznego dawnej fabryki tytoniu. Fabryka funkcjonowała w latach 1968 – 2008. Renaturalizacja cieku wodnego.

Społeczność: zróżnicowana społecznie.

Zastosowane narzędzia NBS: Kanwą parku jest system kaskadowych jezior oraz strumień, do którego odprowadzana jest woda deszczowa z nowo wybudowanych osiedli mieszkaniowych. Na osiedlach tych zaprojektowano również: suche zbiorniki retencyjne (trawiaste lub z kamieniami) oraz kanały trawiaste, ogrody deszczowe, łąki kwietne wysiewane z nasion gatunków rodzimych.  

Opracowane przez UW – badania (wrzesień 2022 r. Oslo)

www.oslo.kommune.no