Opis: Modernistyczne osiedle mieszkaniowe z lat 60/70 XX wieku, obecnie poddawane procesowi rewitalizacji/transformacji miejskiej, w ramach której powstaje tu zróżnicowana zabudowa mieszkaniowa z wieloma usługami publicznymi. Sercem osiedla ma być park miejski Remiseparken z tzw. ogrodami gospodarczymi, placami zabaw i obszarami rekreacyjnymi przeznaczonymi np. pod wspólne grillowanie.

Proces: tworzenie nowej dzielnicy – nazwanej miejskim laboratorium. Dzielnicy samowystarczalnej oraz zrównoważonej, gdzie ważnym elementem jest poszanowanie  przyrody. Działania projektowe wspomagane były przez proces partycypacji społecznej.

Społeczność: zróżnicowana etnicznie, zróżnicowana pod względem ekonomicznym.

Zastosowane narzędzia NBS: w parku znajduje się las olchowy – który retencjonuje wodę deszczową, są także ogrody społecznościowe. Nowe nasadzenia drzew wykonano z gatunków drzew owocowych.

Opracowane przez UW – badania (czerwiec 2022 r. Kopenhaga)

www.landezine.com