W dniach 31 maja – 3 czerwca w Collegium Geographicum w Poznaniu odbył się Kongres Geografii Polskiej. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu CoAdapt przedstawiła dr inż. Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska (UW) podczas wystąpienia pt.: “Ochrona miast przed powodziami na przykładzie Nowego Jorku”.

Poniżej abstrakt prezentacji:

Wiele wspaniałych miast zostało zbudowanych nad rzekami. Rzeka bowiem stanowiła ważny czynnik ich rozwoju i dobrobytu. Posadowienie miast nad brzegami rzek niosło za sobą również liczne niebezpieczeństwa, np. w postaci cyklicznych podtopień czy też nieprzewidywalnych katastrofalnych powodzi. Miasta nadrzeczne, oprócz zysków czerpanych z obecności rzeki, ponosiło i ponosi również wysokie straty. Przewidywania naukowców jasno wskazują, iż rzeki, szczególnie w miastach europejskich, mogą coraz częściej występować ze swoich brzegów, co jest skutkiem zmian klimatycznych obserwowanych na świecie. Miasta starają się chronić przed tymi zdarzeniami stosując zróżnicowane narzędzia. Szczególnie popularne są tu rozwiązania inżynieryjne – nazywane tzw. szarą infrastrukturą. Jednak coraz częściej do ochrony miast przed skutkami powodzi stosuje się rozwiązania należące do tzw. zielonej infrastruktury – bardziej przyjazne zarówno środowisku, jak i ludziom. Takie rozwiązania implementowane są obecnie m.in. na terenie Nowego Jorku w celu ochrony jego wybrzeża. Celem referatu będzie przedstawienie najnowszych rozwiązań adaptacyjnych oraz rewitalizacyjnych, jakie zrealizowano na przestrzeni ostatnich 10 lat na terenie Nowego Jorku – mających na celu ochronę miasta przed skutkami zmian klimatycznych (głównie powodzi). Działania te realizowane są w sposób konsekwentny i mają na celu m. in. przeobrażenie poprzemysłowego nabrzeża miasta w sieć powiązanych ze sobą parków miejskich. W parkach tych stosuje się najnowsze rozwiązania typu NBS (rozwiązania oparte o naturę) – adaptujących daną przestrzeń do zmian klimatycznych oraz takie, mające na celu zwiększenie bioróżnorodności w mieście oraz odbudowę istniejących tu wcześniej ekosystemów. Badania prowadzone były w 08/2022 w Nowym Jorku w ramach programu IdeaLab i międzynarodowego projektu CoAdapt, korzystającego z dofinasowania o wartości 1,4 mln euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Operatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest współfinasowany w 15% ze środków budżetu państwa.