Osiedle Tiedemannsparken, Oslo (dzielnica Ensjo)

Osiedle Tiedemannsparken, Oslo (dzielnica Ensjo)

Opis: Park miejski będący osią dla osiedli mieszkaniowych, które powstały na terenach poprzemysłowych, zajmowanych wcześniej do 2008 roku przez fabrykę tytoniu, linie energetyczne i nieużytki miejskie. Park jest również ważnym elementem we wdrażaniu nowej strategii...
Osiedle Domino Park, Nowy Jork (dzielnica – Williamsburg)

Osiedle Domino Park, Nowy Jork (dzielnica – Williamsburg)

Opis: Teren ten przez 160 lat był zajmowany przez cukrownię Domino. Ta 11 hektarowa przestrzeń ma składać się – po ukończeniu rewitalizacji – z dwóch elementów: 6 ha parku zlokalizowanego przy nadbrzeżu East River, przeznaczonego dla społeczności North...
Osiedle Carlsberg, Kopenhaga (dzielnica – Carlsberg)

Osiedle Carlsberg, Kopenhaga (dzielnica – Carlsberg)

Opis: Ta nowa cześć miasta jest przykładem rewitalizacji terenów poprzemysłowych (na miejscu dawnych browarów stworzono obszar komercyjno – mieszkaniowy). Zaadaptowano tu zabytkowe budynki industrialne pod nowe rodzaje usług, a także wybudowano nową zabudowę...
Osiedle: Fornebu, Oslo (dzielnica – Fornebu)

Osiedle: Fornebu, Oslo (dzielnica – Fornebu)

Opis: Kompleks osiedli mieszkaniowych, który powstał na miejscu znajdującego się tu wcześniej – międzynarodowego lotniska (wybudowanego w latach 40-60 XX w). zamkniętego w roku 1998. Osiedle ma być przeznaczone na 6000 mieszkańców i ma tu powstać 15 000 miejsc...
Osiedle: Gronttorvet, Kopenhaga (dzielnica – Valby)

Osiedle: Gronttorvet, Kopenhaga (dzielnica – Valby)

Opis: Nowa eko-dzielnica przeznaczona na 2300 mieszkań, zlokalizowanych w różnicowanej architekturze (poszczególne budynki przybrały nazwy różnych gatunków kwiatów), z dużą ilością ogólnodostępnych usług. Centralną cześć osiedla stanowi park miejski – w którym...
Osiedle Curial Cambrai, Paryż (19 dzielnica)

Osiedle Curial Cambrai, Paryż (19 dzielnica)

Opis: Jedno z największych osiedli mieszkaniowych w Paryżu – zaprojektowane w 1964 roku. Składa ono się z 16 charakterystycznych wież mieszkalnych oraz towarzyszących im niższych budynków o zróżnicowanym charakterze – łącznie znajduje się tu 1791 jednostek...
Osiedle: Jardin Herold, Paryż (19 dzielnica)

Osiedle: Jardin Herold, Paryż (19 dzielnica)

Opis: Dawniej na tym obszarze znajdował się szpital Herold, dzisiaj został on zabudowany budynkami mieszkaniowymi z przeznaczeniem socjalnym, gdzie  centrum stanowi ogród społecznościowy. Jest to zabudowa bioklimatyczna, o dobrze dobranej izolacji (podwójna...