Rozwijamy współpracę z miastem stołecznym Warszawa – podpisujemy umowę o współpracy. Pierwsze spotkanie CoAdapt z urzędnikami miasta odbyło się 17.08.2022. Brało w nim udział 12 osób reprezentujących 7 jednostek: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Polityki Lokalowej, Biuro Infrastruktury, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz 2 osoby reprezentujące zespół projektowy CoAdapt