Rozpoczynamy prace nad projektem poważnej gry czyli gry pomagającej w podejmowaniu decyzji dotyczących adaptacji do zmiany klimatu – prowadzimy liczne spotkania on-line i na żywo w podzespołach w dużym zespole – dyskutując i analizując, które z badanych wcześniej najlepszych praktyk, będą najkorzystniejsze do zastosowania w polskich osiedlach