Trwają prace nad projektowaniem gry – liczne spotkania on-line i na żywo w podzespołach: środowiskowym, przestrzennym i społecznym, a także w dużym zespole – poszukujemy i analizujemy możliwe do zastosowania algorytmy transformujące informacje o warunkach środowiskowych i zmianach ekspozycji na zmiany klimatu poprzez zastosowanie różnych rozwiązań – głównie tzw. rozwiązań opartych na naturze – czyli co zmieni w osiedlu ogród deszczowy lub duże drzewo – takich rozwiązań mamy przeszło 40