II spotkanie konsorcjum – Kociszewo koło Warszawy, 9-11.12. W spotkaniu w ośrodku konferencyjnym SGGW w Kociszewie uczestniczyło 18 osób w tym 2 z Norwegii i 16 z Polski. Spotkanie miało charakter warsztatowy. W ramach warsztatów projektowych pracowaliśmy nad ostateczną wersją algorytmów dla wszystkich stosowanych w ramach gry rozwiąząń opartych na naturze. Jednocześnie dyskutujemy o układzie i zawartości gry