Składamy wniosek do NCBiR o dołączenie do naszego zespołu naukowczyni z Ukrainy, która zajmuje się produkcją energii w biogazowniach z odpadów organicznych – będziemy sprawdzać na ile taka technologia sprawdziłaby się w polskich i ukraińskich osiedlach mieszkaniowych jako element łagodzący zmiany klimatu – działania związane ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych