Poszukujemy osiedli mieszkaniowych w Warszawie do testowania gry. Działamy dwutorowo wykorzystując nasze doświadczenia w badaniach, które prowadzimy od wielu lat na terenie miasta Warszawy m.in. w zakresie zielonej infrastruktury i analiz środowiskowych jak również wykorzystując dobrą znajomość urzędników miejskich w zakresie nie tylko ekspozycji na zmianę klimatu, ale także uwarunkowań społecznych osiedli mieszkaniowych. Odbywają się pierwsze wizje terenowe – choć trudno pracuje się poza sezonem wegetacyjnym