Przygotowanie miast do zmian klimatu wymaga podjęcia odgórnych działań strategicznych mających na celu ograniczenie globalnego ocieplenia i osiągnięcie neutralności klimatycznej, a także przeciwdziałanie zagrożeniom takim jak upały, susze, silne wiatry, powodzie czy podtopienia. W ramach prowadzonych badań zespół CoAdapt UW wykonał analizę dokumentów strategicznych adaptacji do zmian klimatu sześciu miast – Paryża, Kopenhagi, Oslo, Nowego Jorku, Bostonu i Filadelfii. Działania adaptacyjne przeanalizowano w zarówno w aspekcie przestrzennym jak i społecznym. Ponadto, wyróżniono rozwiązania przestrzenne oparte na zielonej i szarej infrastrukturze.