Opis: Nowa eko-dzielnica przeznaczona na 2300 mieszkań, zlokalizowanych w różnicowanej architekturze (poszczególne budynki przybrały nazwy różnych gatunków kwiatów), z dużą ilością ogólnodostępnych usług. Centralną cześć osiedla stanowi park miejski – w którym znajdują się pozostałości po konstrukcjach nośnych znajdujących się tu dawniej hal handlowych. Park znajduje się na dachu osiedlowego parkingu i został obsadzony drzewami owocowymi. Nowo wybudowane obiekty posiadają zielone dachy, a także wyposażono je w panele fotowoltaiczne, na niektórych dachach umieszczono szklarnie – stanowiące przestrzenie hodowli warzyw, oraz będące miejscem spotkań lokalnej społeczności – można również gotować tam wspólne posiłki.

Proces: Inwestycja w ramach procesu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i handlowych (wcześniej znajdował się tu targ owocowo – warzywny) – proces przekształceń zaczął się w roku 2016.

Społeczność: Dzielnica zróżnicowana etnicznie, kulturowo, społecznie i ekonomicznie – znajdują się tu między innymi mieszkania socjalne, przeznaczone dla studentów i młodzieży, a także dla seniorów.

Zastosowane narzędzia NBS:  Przestrzenie między budynkami zostały zagospodarowane w taki sposób, aby stanowiły jeden system przenikających się (pomiędzy różnymi budynkami) ogrodów społecznościowych, wzbogaconych o szklarnie stanowiące lokalne mikrocentra oraz służą hodowli warzyw. Na budynkach znajdują się ekstensywne zielone dachy, pomiędzy poszczególnymi budynkami wybudowano zbiorniki retencyjne na wodę deszczową, stanowiące również przestrzeń do rekreacji. Program wewnętrznego parku miejskiego został zbudowany wokół trzech elementów: sad miejski (gdzie posadzono: jabłonie, grusze, śliwy – przeznaczone dla lokalnych społeczności), rekreacyjny trawnik (przeznaczony głównie pod dziecięce zabawy) oraz promenadę.  Znajduje się tu również oranżeria, gdzie zlokalizowano kawiarnie.

Opracowane przez UW – badania ( czerwiec 2022 r. Kopenhaga)

źródło: www.swecogroup.com

www.landezine.com