Opis: Kompleks osiedli mieszkaniowych, który powstał na miejscu znajdującego się tu wcześniej – międzynarodowego lotniska (wybudowanego w latach 40-60 XX w). zamkniętego w roku 1998. Osiedle ma być przeznaczone na 6000 mieszkańców i ma tu powstać 15 000 miejsc pracy. 

Proces: rewitalizacja i rekultywacji terenów po dawnym lotnisku pod nowo zaprojektowane osiedla mieszkaniowe i park miejski.

Społeczność: Dzielnica zróżnicowana etnicznie, kulturowo, społecznie i ekonomicznie.

Zastosowane narzędzia NBS: Centralne miejsce nowo powstającego osiedla stanowi park miejski. Jest on również przestrzenią,  gdzie łączą się ze sobą ścieżki i szklaki spacerowe, kierowane do obszarów o dużych wartościach przyrodniczych. Park Nansen ma powierzchnię 200 000 m2 ( wnika w tkankę osiedli za pomocą siedmiu zielonych „ramion”) i ma stanowić przestrzeń spotkań, sportu i rekreacji dla mieszkańców.  Na jego terenie znajduje się szereg urządzeń wodnych – zasilanych deszczówką (jej nadmiar po oczyszczeniu, przy pomocy filtrów piaskowych, jest odprowadzana do fiordów), a także niecki retencyjne ułatwiające powolne przenikanie wody do wnętrza ziemi. Na terenie osiedla znajduje się wiele urządzeń retencyjnych (bioswales, ogrody deszczowe, niecki retencyjne, a także staw retencyjny). Zlokalizowano tu również miejską farmę, gdzie uprawiane są owoce i warzywa, a także hodowane zwierzęta.

Opracowane przez UW – badania ( czerwiec/ wrzesień 2022 r. Oslo)

www.archdaily.com