Opis: Nowo powstałe osiedle mieszkaniowe, składające się z mieszkań własnościowych, jak i socjalnych i komunalnych. Zaprojektowane według zasad zrównoważonego rozwoju. 

Proces: tworzenie nowej dzielnicy – nazwanej miejskim laboratorium. Dzielnicy samowystarczalnej oraz zrównoważonej, gdzie ważnym elementem jest poszanowanie przyrody. Działania projektowe wspomagane były przez proces partycypacji społecznej.

Społeczność: zróżnicowana etnicznie, zróżnicowana pod względem ekonomicznym.

Zastosowane narzędzia NBS: całość osiedla podzielona została licznymi skwerami i kanałami wodnymi, do których wpływa woda deszczowa z dachów, a także parków kieszonkowych. Wiele budynków posiada zielone dachy ekstensywne (jeden z bardziej efektownych znajduje się na obiekcie – 8Tallet). Gatunki sadzonych tu roślin są tak dobierane, aby były one przyjazne dla owadów i pozostałej fauny (m. in. drzewa owocowe), promowany jest recykling odpadów ogrodniczych, z których tworzy kopczyki w parkach, służące owadom i niewielkim ssakom jako schronienie i legowisko, tworzone są także kamienne ściany (kumulują one ciepło – co m.in. sprzyja rozmnażaniu się owadów). Cześć przestrzeni celowo nie zagospodarowano, tworząc z niej centralny park – zachowano tu naturalną formę zieleni (bagna, niecki retencyjne – park Byfaelleden). Znajduje się tu również plac do retencji wody deszczowej –  będący równocześnie placem zabaw – Mellemrummet.

Opracowane przez UW – badania (czerwiec 2022 r. Kopenhaga)

www.orested.net