Zielony dach to sposób wykończenia powierzchni dachu umożliwiający nasadzenia i wzrost roślinności. Zielone dachy przyczyniają się do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i stanowią jedno z narzędzi stosowanych do adaptacji i ograniczenia skutków zmian klimatu w miastach. Poprzez chłodzenie i nawilżanie powietrza redukują zjawisko miejskiej wyspy ciepła, poprawiają jakość powietrza, pełnią funkcję izolacyjna podnosząc efektywność energetyczną budynków, a także zwiększają poziom retencji wód opadowych. Zielone dachy stanowią siedlisko ptaków i owadów, służą także różnorodnym aktywnościom społecznym, w tym ogrodnictwu i rekreacji. W ramach prowadzonych badań zespół CoAdapt UW opracował katalog „zielonych dachów”. Katalog jest wynikiem wizyt terenowych zrealizowanych w Paryżu, Kopenhadze, Oslo, Nowym Jorku, Bostonie i Filadelfii (maj, czerwiec, sierpień, wrzesień 2022).