Zespół Coadapt analizuje osiedla warszawskie o cechach świadczących o ich dobrym zaprojektowaniu do zmiany klimatu. Należą do nich duży udział zieleni, zróżnicowana roślinność z udziałem drzew, krzewów, roślinności niskiej, rozwiązania służące gromadzeniu i spowolnieniu odpływu wód opadowych jak niecki infiltracyjne, beczki na wodę, rowy chłonne.