Zielone ściany to obiekty bardzo zróżnicowane. Wykorzystywane są do zazieleniania fasad budynków, płotów czy też konstrukcji inżynieryjnych. Spełniają w miastach wiele funkcji ekosystemowych (oczyszczają powietrze, oczyszczają wodę, produkują tlen, etc.), zwiększają bioróżnorodność. Wpływają na redukcje miejskiej wyspy ciepła – chroniąc fasady budynków przed ich nadmiernym nagrzewaniem się, izolują budynek oraz chronią fasady przed zawilgoceniem.

W ramach prowadzonych badań zespół CoAdapt UW opracował katalog „zielonych ścian”. Katalog jest wynikiem wizyt terenowych zrealizowanych w Paryżu, Kopenhadze, Oslo, Nowym Jorku, Bostonie i Filadelfii (maj, czerwiec, sierpień, wrzesień 2022).