Planujemy szczegółowo nasze działania budujemy zespół oraz rozpoczynamy procedurę przetargową na...