IV kwartał (X-XII’2022) Praca projektowa w toku

Trwają prace nad projektowaniem gry – liczne  spotkania on-line i na żywo w podzespołach: środowiskowym, przestrzennym i społecznym, a także w dużym zespole – poszukujemy i analizujemy możliwe do zastosowania algorytmy transformujące informacje o warunkach...