Projektowanie gry komputerowej

Pracujemy w podzespołach nad algorytmami i scenariuszami wykorzystywanymi w grze planszowej i komputerowej. W ramach długiej procedury przetargowej wybraliśmy wykonawcę gry – jest to firma eMedway z Poznania z dużym doświadczeniem w projektowaniu aplikacji...
Osiedle Ørestad Syd, Kopenhaga (dzielnica Ørestad Syd)

Osiedle Ørestad Syd, Kopenhaga (dzielnica Ørestad Syd)

Opis: Nowo powstałe osiedle mieszkaniowe, składające się z mieszkań własnościowych, jak i socjalnych i komunalnych. Zaprojektowane według zasad zrównoważonego rozwoju.  Proces: tworzenie nowej dzielnicy – nazwanej miejskim laboratorium. Dzielnicy...
Osiedle Urbanplanen, Kopenhaga (dzielnica West Amager)

Osiedle Urbanplanen, Kopenhaga (dzielnica West Amager)

Opis: Modernistyczne osiedle mieszkaniowe z lat 60/70 XX wieku, obecnie poddawane procesowi rewitalizacji/transformacji miejskiej, w ramach której powstaje tu zróżnicowana zabudowa mieszkaniowa z wieloma usługami publicznymi. Sercem osiedla ma być park miejski...
Osiedle Tiedemannsparken, Oslo (dzielnica Ensjo)

Osiedle Tiedemannsparken, Oslo (dzielnica Ensjo)

Opis: Park miejski będący osią dla osiedli mieszkaniowych, które powstały na terenach poprzemysłowych, zajmowanych wcześniej do 2008 roku przez fabrykę tytoniu, linie energetyczne i nieużytki miejskie. Park jest również ważnym elementem we wdrażaniu nowej strategii...