Społeczność budująca: Las jadalny Basalburo, Vitoria-Gasteiz

Społeczność budująca: Las jadalny Basalburo, Vitoria-Gasteiz

Po kryzysie finansowym w 2008 roku, z powodu pogorszenia sytuacji ekonomicznej, nie udało się wygospodarować obszaru miejskich nieużytków na tereny zielone w sąsiedztwie stosunkowo nowej części miasta, jaką jest Salburua. W związku z tym dwie kobiety zamieszkujące tę...